Rörinstallation
Certifieringar

Om oss

KE Rörinstallation i Nyköping AB är en nytänkande VVS-installatör med stort fokus på energieffektiva och cirkulära energisystemslösningar, projektens fokusområden innefattar primärt ombyggnad och komplettering av fastighetens värme- och kylsystem. Företaget har ett tydligt och starkt ledarskap med bred och varierad kompetens, vilket ger möjligheten att driva projekt som huvudentreprenör. Inom företagets värdefulla personalgrupp återfinns även spetskompetens för svets och montage. Företaget är ISO-certifierat För kvalitet- och miljöledningssystem. Genom installatörsföretagen är företaget anslutet till Kollektivavtal.

Kvalitetspolicy

En god kvalitet det vill säga ett fackmässigt utförande av det som kunden har beställt ska vara vår ledstjärna. Vi ska utföra det genom att ha en utbildad personal, väl utvecklad teknik, god kommunikation och en strävan efter ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vi vill minska miljöpåverkan genom att leverera förnyelsebara energisystem (geoenergi) och genom att minska verksamhetens miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Vi ska efterleva relevant lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar.

Kontakt

Du kontaktar oss lämpligtast på:
info@rorinstallation.com